Tiếp tục thực hiện công tác giám sát, khảo sát theo kế hoạch
Phân tích chuyên gia dự báo khuyến nghị bóng đá trang đầu Hợp tác và trao đổi trung tâm tin tức trưng bày sản phẩm tuyển dụng nhân tài
 • trang đầu
 • Hợp tác và trao đổi
 • trung tâm tin tức
 • trưng bày sản phẩm
 • tuyển dụng nhân tài
 • Tiếp tục thực hiện công tác giám sát, khảo sát theo kế hoạch
  ngày phát hành:2023-08-28 12:54    Số lần nhấp:90

  Trong tháng 4/2023, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp tổ chức kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) với các nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, đầu tư công, chuyển mục đích sử dụng rừng, quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050… Thường trực HĐND tỉnh đã điều hòa các ban thực hiện các chuyên đề giám sát, khảo sát. Thường xuyên theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri, kịp thời chuyển các kiến nghị và đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Nội dung trả lời kiến nghị cử tri được đăng trên cổng thông tin điện tử Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và đăng định kỳ trên Báo Sóc Trăng để cử tri theo dõi.

  Bên cạnh đó, Thường trực và các ban HĐND tỉnh còn tham gia tiếp công dân với UBND tỉnh; trao đổi kết quả tiếp công dân; xử lý đơn với Ban Nội chính Tỉnh ủy để báo cáo Thường trục Tỉnh ủy. Trong tháng, Thường trực HĐND tỉnh xử lý 3 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Thực hiện chuyên mục diễn đàn cử tri tháng 4/2023 với nội dung: đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất,Hợp tác và trao đổi đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

  Thường trực HĐND tỉnh Sóc Trăng nghe báo cáo hoạt động tháng 4/2023. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

  Trong cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh cũng cho ý kiến công tác chuẩn bị giám sát về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch chất vấn trong các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

  Đối với tháng 5/2023, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị Thường trực và các ban HĐND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 theo kế hoạch. Theo đó tập trung giám sát, khảo sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2020 - 2022; tình hình thực hiện quy định của pháp luật về tạm ứng, thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện; tình hình thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị chu đáo nội dung chất vấn trong những phiên họp Thường trực HĐND tỉnh sắp tới. Thực hiện công tác tiếp công dân, theo dõi, tiếp nhận và xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định.

  PHƯỚC LIÊU  上一篇:Cầu Như Nguyệt dự kiến hợp long ngày 19/5
  下一篇:Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 23-8-2023