Nâng hiệu quả công tác về người Việt ở nước ngoài trong tình hình mới
Phân tích chuyên gia dự báo khuyến nghị bóng đá trang đầu Hợp tác và trao đổi trung tâm tin tức trưng bày sản phẩm tuyển dụng nhân tài
 • trang đầu
 • Hợp tác và trao đổi
 • trung tâm tin tức
 • trưng bày sản phẩm
 • tuyển dụng nhân tài
 • Nâng hiệu quả công tác về người Việt ở nước ngoài trong tình hình mới
  ngày phát hành:2023-08-31 12:04    Số lần nhấp:100
  Kết luận 12 được ban hành nhằm tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán và đúng đắn rằng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận bảng trượng trưng số tiền ủng hộ của cộng đồng người Việt tại Canada. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

  Ngày 27/12 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất nhận thức, quán triệt sâu sắc những chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu đánh giá cao việc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận 12, cũng như việc triển khai công tác về người Việt Nam ở nước ngoài của Liên hiệp thời gian qua; bày tỏ mong muốn Liên hiệp cùng Bộ Ngoại giao và các cơ quan, ban, ngành cùng tháo gỡ vướng mắc, đáp ứng nguyện vọng của người Việt Nam ở nước ngoài, tạo bước chuyển trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Khẳng định việc Bộ Chính trị ban hành Kết luận 12 có nhiều ý nghĩa quan trọng, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cho rằng Kết luận được ban hành nhằm tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán và đúng đắn của Đảng và Nhà nước về củng cố vững chắc đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân ở trong nước cũng như đồng bào ngoài nước nhằm phát huy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân tộc cho phát triển đất nước. Theo Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu, Kết luận được ban hành góp phần thúc đẩy thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài toàn diện và mạnh mẽ hơn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị Quyết số 36 của Bộ Chính trị về Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó tập trung hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, phát triển và hòa nhập xã hội nước sở tại; giúp kiều bào tiếp tục nâng cao tự hào,Hợp tác và trao đổi tự tôn dân tộc và hướng về cội nguồn, đồng thời có chính sách phù hợp để đồng bào đóng góp hiệu quả vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; tiếp tục thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; động viên, khích lệ đồng bào ta tiếp tục nỗ lực vươn lên, khơi dậy tiềm năng, phát huy nguồn lực to lớn và tinh thần hướng về quê hương, đất nước của kiều bào. Các đại biểu đã thảo luận một số nội dung trọng tâm trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động hoạt động giao lưu hữu nghị có sự tham gia của kiều bào. Các ý kiến khẳng định tính đúng đắn của Kết luận 12; tin tưởng rằng Kết luận này sẽ tạo những bước chuyển căn bản trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài gắn kết chặt chẽ hơn với quê hương, đất nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết luận Hội nghị, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cho biết Liên hiệp là lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân và luôn coi công tác người Việt Nam ở nước ngoài là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác của Liên hiệp; từ đó Liên hiệp có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đồng bào ta ở nước ngoài, vận động kiều bào hướng về quê hương đất nước. Đặc biệt, trong thời gian có dịch COVID 19, Liên hiệp vừa hỗ trợ vừa vận động kiều bào ủng hộ công tác phòng, chống dịch của đất nước. Đại sứ Nguyễn Phương Nga khẳng định Hội nghị quán triệt Kết luận 12 là dịp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhìn lại ưu điểm, hạn chế trong triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài, từ đó, đưa ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Theo đó, Liên hiệp sẽ tích cực động viên, tăng cường sự tham gia của người Việt Nam ở nước ngoài trong các hoạt động đối ngoại nhân dân; đổi mới tư duy và phương thức hoạt động theo phương châm "linh hoạt, đa dạng hóa," phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đoàn thể ở cả Trung ương và địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Kết luận 12 đã nêu ra./. Theo TTXVN  上一篇:Bác sĩ giải thích về món tiết canh bê
  下一篇:Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ cấp phòng