Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ cấp phòng
Phân tích chuyên gia dự báo khuyến nghị bóng đá trang đầu Hợp tác và trao đổi trung tâm tin tức trưng bày sản phẩm tuyển dụng nhân tài
 • trang đầu
 • Hợp tác và trao đổi
 • trung tâm tin tức
 • trưng bày sản phẩm
 • tuyển dụng nhân tài
 • Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ cấp phòng
  ngày phát hành:2023-09-01 12:32    Số lần nhấp:135

  Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ cấp phòng theo Quyết định số 164 - QĐ/TW của Bộ chính trị.

  Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giảng viên cao cấp Nguyễn Toàn Thắng - Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề tại lớp tập huấn.

  Các học viên là Trưởng, Phó các phòng, ban thuộc các sở, ngành của tỉnh, cấp huyện và tương đương được nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giảng viên cao cấp Nguyễn Toàn Thắng - Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề: Văn hóa chính trị của người lãnh đạo, quản lý và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay.

  Đội ngũ lãnh đạo cấp phòng thuộc các sở, ngành của tỉnh, cấp huyện và tương đương tham dự lớp tập huấn

  Nội dung chương trình bồi dưỡng bảo đảm cập nhật những kiến thức mới về văn hóa chính trị, văn hóa chính trị của người đảng viên và vấn đề nêu gương của người đảng viên hiện nay; định hướng về kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn, chức danh theo quy định. Quá trình truyền đạt, giảng viên vừa bổ sung kiến thức vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra về lĩnh vực văn hóa, văn hóa chính trị của người đảng viên sau Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX. Nhất là đi sâu phân tích những nội dung liên quan đến tình hình thực tế; vai trò, trách nhiệm của cán bộ cấp phòngtrong tham mưu,Hợp tác và trao đổi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương; đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển.

  Qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong và trách nhiệm công vụ; nâng cao năng lực công tác; xây dựng tầm nhìn, tư duy, kỹ năng lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Đình Cương  上一篇:Nâng hiệu quả công tác về người Việt ở nước ngoài trong tình hình mới
  下一篇:Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công